U STUCHLÍKŮ

U STUCHLÍKŮ

DOMANÍN

Obec Domanín 5 km od Třeboně, byla zmiňována v r. 1367 během založení augustiniánského kláštera v Třeboni. Patřila k křeboňskému klášteru, a proto historie obce je úzce spjata s historií Třeboně. Za časů Krčína, když budoval Svět a Nevděk byl spojen s Opatovickým rybníkem, byla obec z Třeboně přístupná jen po dlouhém dřevěném mostě, který začínal na místě, kde dnes přechází světská hráz v opatovickou. 

Z místní starší dřevěné svatyně pocházel gotický obraz Mistra třeboňského „Kladení Krista Pána do hrobu.“ Originál je uložen v Národní galerii; od roku 1925 stojí v Domaníně na návSi nová kaple sv. Václava, ve které se nachází kopie vzácného obrazu.

Na návsi stojí několik zachovalých selských stavení z konce 19. století.

K obci Domanín patří hřbitovní kostelík sv. Jiljí u rybníka Svět, který je prvně uváděn 1515. Původní kostelík byl gotický. V letech 1574–1576 byl rozšířen Janem Vlachem. Z té doby zbyly na vnějším zdivu zbytky sgrafit. Kostelík byl původně bez věže, která byla přistavěna v r. 1776 v barokním stylu. Z vnitřní nástěnné výzdoby je nejvýznamnější freska z r.1588 od T. Tesla, zpodobňující dominátora Viléma z Rožmberka s jeho dvěma manželkami. V letech 1784–1876 byl používán jako hrobka pro Schwarzenberskou rodinu. Na hřbitově je pohřben známý cestovatel Hanzelka.

Novým místem pro pochovávání zesnulých členů šlechtického rodu se stala  Schwarzenberská hrobka Božského vykupitele. Byla postavena v novogotickém slohu za pouhé 2,5 roku v letech 1875–1877 pod vedením autora Damitia Devoratzkého nedaleko hřbitova v rozlehlém parku a nejen díky založení na mokrém podloží je technickým unikátem.